IsoBuster 4.3

IsoBuster 4.3

Smart Projects – 4,4MB – Commercial – Windows
ra khỏi 130 phiếu
Editor's Choice Award 4 Stars User Rating
IsoBuster (IB) là phần mềm tinh tế nhưng giá thấp để phục hồi dữ liệu từ CD, DVD, BD. Bằng việc quản lý các lỗi tốt hơn và nhiều kĩ thuật xử lý, IB có khả năng tốt để phục hồi dữ liệu của bạn. Việc dùng các cách luân phiên để lấy dữ liệu nghĩa là bạn lấy những cái tốt nhất ra khỏi đĩa cứng của bạn. Hơn nữa IB tránh các giới hạn của Windows và tự làm mọi thứ, nó thông tin trực tiếp với các thiết bị và chăm sóc tất cả dữ liệu được hiểu. Điều này nghĩa là không giới hạn tới những gì Windows có thể thấy và nó có thể xử lý tất cả sắp xếp của các vấn đề logic một cách tốt nhất. Khi một kết quả các đĩa dừng lại "có thể đọc được" sau các vấn đề, như là Dưới Chuẩn Bộ Đệm hoặc một hoàn thành đĩa bị lỗi, và tất cả hệ tập tin phổ biến, ngay cả các hệ tập tin không được hỗ trợ bởi Win cũng được công nhận và được hiển thị bởi chương trình. Chương trình tuy nhiên không bị giới hạn bởi các chuẩn hệ tập tin, nó đương đầu với một cùng rộng lớn cấc vấn đề có thể, phần cứng được mã hóa hoặc qua trí tuệ ảo và trên hết những điều này nó có thể xây dựng danh sách tập tin dựa trên kí hiệu tập tin, độc lập từ dữ liệu hệ tập tin. Các hệ tập tin được hỗ trợ là ISO9660,Joliet,RR,UDF 1.02-2.6,HFS(+),IFO/VOB cho chuẩn Video DVD nhưng cũng riêng cho DVD+VR, FAT12,16,32. Thêm nữa IB chăm sóc tất cả các sắp xếp của việc không tương thích ổ đĩa, như là cho các đĩa Mnt Rainier trong các ổ đĩa không phải Mnt Rainier. Tất cả điều này nghĩa là bất cứ đĩa quang sẵn có nào hiện thời (từ CD tới BD tới ...) được hỗ trợ, ngay cả các đĩa không được tạo trên Win, như là các đĩa Mac HFS hoặc đĩa camera số Mavica, v.v... Các tiện ích thêm vào là: Hỗ trợ một lượng lớn các loại tập tin ảnh, mà là các bản sao giống hệt của CD, BD hoặc (HD)DVD được lưu vào trong một tập tin, chúng được đề cập như là các ổ đĩa ảo. Việc tạo nhiều tập tin ảnh. UDF,MRW,HFS. Việc giải nén các tập tin DAT sang MPG từ các đĩa (S)VCD. Quét các thư mục và tập tin bị mất. Hỗ trợ các đĩa được tạo với các ứng dụng kéo và thả như là DCD,InCD,DLA

Tổng quan

IsoBuster là một Commercial phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Smart Projects.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.477 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của IsoBuster là 4.3 , phát hành vào ngày 21/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 4.2, được sử dụng bởi 23 % trong tất cả các cài đặt.

IsoBuster đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4,4MB.

Người sử dụng của IsoBuster đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho IsoBuster!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.477 UpdateStar có IsoBuster cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Smart Projects
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản